Εικόνα
Stora Enso's Fiber as a Service
November 2023

Σε συνεργασία με την Stora Enso Fiber as a Service (FaaS)

Η παραγωγή Molded Fiber έχει ξεκινήσει!

Η ομάδα της Matrix Pack αποφάσισε να επενδύσει σε τεχνολογίες Wet and Dry molded fiber. Συνεργάστηκε με τη Stora Enso και εννέα μήνες αργότερα άρχισαν να παράγουν καπάκια για ποτήρια ροφημάτων wet molding και θα ξεκινήσουν την παραγωγή dry fiber molding το πρώτο τρίμηνο του 2024.