Πολιτική Προστασίας

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών της ιστοσελίδας της ΜΑΤΡΙΧPACK A.E., υπόκειται στους όρους του παρόντος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (ν. 2472/1997), τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και του ευρωπαϊκού δικαίου (Οδ. 2002/58/ΕΚ και Καν. GDPR 679/2016).

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εκ μέρους της ΜΑΤΡΙΧPACK λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τη νομοθεσία και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας συμφωνείτε με την αποθήκευση και χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της αίτησης επικοινωνίας τα επεξεργαζόμαστε αποκλειστικά προς το σκοπό επικοινωνίας, διατηρούνται για 5 χρόνια και δεν διαβιβάζονται σε κανέναν τρίτο για οποιοδήποτε σκοπό.

Στην περίπτωση «διαδικτυακών συνδέσμων» (link) με άλλες ιστοσελίδες που ελέγχονται από τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η ΜΑΤΡΙΧPACK δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Η ΜΑΤΡΙΧPACK διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και πάντοτε στο πλαίσιο του εκάστοτε υφιστάμενου νομικού πλαισίου. Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας της ΜΑΤΡΙΧPACK έχει δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και αντίταξης σχετικά με τυχόν τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την MATRIXPACK ΑΕ, Αδριανείου 2, 11525, Αθήνα, Ελλάδα.

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην σχετική ενότητα της ενημέρωσης για περισσοτερες πληροφοριες για την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ